Usuwanie węgla

Prewencyjne utrzymanie silnika!

 
Co to jest usługa Carbon Cleaning?
Innowacyjne rozwiązanie zapewniające czysty silnik.


Korzystając z naszego unikatowego, zasilanego wodorem urządzenia czyszczącego, technik w naszym serwisie usunie prawie wszystkie gromadzenia się węgla. W ciągu zaledwie 30 minut silnik będzie działał jak nowy.


Maszyna czyszcząca węgiel ma niezwykłe możliwości czyszczenia. Dzięki tej zaawansowanej technologii, opracowywanej przez kilka lat, związki wodoru są pulsacyjne przeprowadzane przez rury wlotowe powietrza, spalając do 75% złóż węgla, które uniemożliwiają płynne prowadzenie silnika.

Zatem: przed wymianą części silnika spróbujmy go oczyścić. Brudny silnik w wyniku gromadzenia się węgla jest nowym zagrożeniem dla osiągów pojazdów. 
 

 
Engine Carbon Cleaning Service - prostota użytkowania: