Katalizator

Cechy techniczne - katalizator

Co to jest katalizator

Katalizator przeznaczony jest do konwersji szkodliwych emisji, produkowanych przez silnik spalinowy na mniej szkodliwe elementy: H2O (woda), CO2 (dwutlenek węgla) i N2 (Azot). Aby przeprowadzić taką konwersję, katalizator współpracuje z (Moduł sterowania silnikiem) pojazdu i inne urządzenia kontrolujące emisję.
OBDII (Diagnostyka pokładowa w wersji 2) monitoruje urządzenia sterujące emisją spalin i dostarcza informacji zwrotnych na temat ich stanu działania.
Gdy EPA (Agencja Ochrony Środowiska) aktualizuje normy emisji, system OBDII staje się bardziej wrażliwy na fluktuacje w zakresie emisji.

1 - OBUDOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ
Dla długiej żywotności i trwałości. Korpus żebrowany minimalizuje rozszerzanie się i zniekształcanie, a także tworząc kanały, które chronią mata amortyzująca przed bezpośrednim oddziaływaniem na gazy spalinowe.

2 - MONOLITYCZNY DODATKOWY SUBSTANCJĘ
Podłoża są podstawą konwertera. W tym przypadku własna mieszanka metali szlachetnych i farby do mycia naczyń przeznaczonych do przechowywania O2 umożliwiają przeprowadzenie procesu konwersji. Konwertery są dostępne w wersjach pojedynczych lub wielokrotnych.

3 - MATERIAŁY KATALITYCZNE
Mata zabezpiecza podłoże przetwornika, trzymając ceramiczny katalizator w prawidłowym wyrównaniu. Tworzy uszczelnienie między podłożem a korpusem, zapewniając, że wszystkie zanieczyszczenia przechodzą przez katalizator. Pozwala na rozszerzanie cieplne obudowy.

4 - OZNAK BOCZNYCH I RURY POWIETRZA DO ODPOWIEDNIEGO OE
Odgina ciepło wytwarzane przez przetwornik z dala od podwozia pojazdu.

5 - CZUJNIK TLENU
Inną istotną częścią systemu kontroli emisji. Czujniki te umieszcza się przed katalizatorem i po katalizatorze na pojeździe OBDII. Są one przeznaczone do monitorowania efektywności magazynowania O2 przetwornicy. Te informacje umożliwiają także PCM dostosowanie kontroli paliwa.
 
Jak zapobiegać problemom z silnikami?

Spróbuj CARBON CLEANING!


Czyści silnik i eliminuje gromadzenie się węgla

Prewencyjne czyszczenie silników umożliwia przywrócenie części silnika, a nie ich wymianę, a tym samym oszczędność właścicieli samochodów na kosztownych częściach, takich jak nowa turbosprężarka (5.000-10.000 zł), katalizator (2.000-7.500 zł), DPF (2.000-7.500 zł) Lub zaworu EGR (1.300-1.700 zł).

Problemy te wynikają głównie z złego spalania, które stłumia silnik.

Zatem: przed wymianą części silnika spróbujmy go wyczyścić. Brudny silnik w wyniku gromadzenia się węgla jest nowym zagrożeniem dla osiągów pojazdów.
 
Ewolucja katalizatora

KATALIZATORY DWUDROŻNE

Umożliwiają utlenienie CO (tlenku węgla) do mniej szkodliwych CO2 (dwutlenek węgla)
Umożliwiają utlenianie HC (niespalone węglowodory) do CO2 (dwutlenku węgla) i H2O (woda)

W tym projekcie spaliny kierowane są do przepływu przez podłoże zawierające platyny i palladu metali szlachetnych, które umożliwiają reakcję chemiczną. Gazy spalinowe zwiększają temperaturę w miarę przebiegu procesu konwersji.

Ze względu na intensywne ciepło wytworzone przez ten proces gazy spalinowe opuszczające przetwornicę powinny być cieplejsze niż gazy wprowadzane do przetwornicy. To również wyjaśnia, dlaczego na większości urządzeń wymagane są osłony cieplne.

Dwustopniowe przetwornice działają stosunkowo skutecznie z mieszaniną chudego paliwa. Nieskuteczność w kontrolowaniu NOx doprowadziła do wprowadzenia trójdrogowych przetworników.KONWERTERY KATALIZACYJNE Z TRANSPOZYCJAMI POWIETRZA

Umożliwiają redukcję NOx (tlenków azotu) do N2 (Azot) i O2 (tlen)
Umożliwiają utlenienie CO (tlenku węgla) do mniej szkodliwych CO2 (dwutlenek węgla)
Umożliwiają utlenianie HC (niespalone węglowodory) do CO2 (dwutlenku węgla) i H2O (woda)

W systemach emisji pojazdów w Ameryce Północnej w latach późniejszych lat 70. i wczesnych lat 80. stosowano konwertory trójstronne plus powietrze.

Wewnątrz tego konwertera znajdują się dwa podłoża. Przód, pokryty metalem rozdrobnionym rodkiem, służy do redukcji emisji NOx na prostych nitach N2 i O2. Ten proces jest najskuteczniejszy, gdy występuje niewiele O2 (bogata mieszanina). Dlatego jest zlokalizowany przed rurą powietrzną.

Ponieważ bogata mieszanina jest wysoka w HC i CO, pompa i źródło powietrza dostarczają dodatkową ilość O2 do tej mieszaniny, zanim wejdzie ona do drugiego podłoża.

Drugie podłoże pokryte palladem metali szlachetnych i platyną umożliwia utlenianie HC i CO do mniej szkodliwych emisji CO2 i H2O.

Ten system nie był bardzo wydajny i został wycofany na początku lat 80-tych, kiedy wprowadzono obecny trójdrogowy przetwornik.KATALIZATORY TRÓJDROŻNE

Umożliwiają redukcję NOx (tlenków azotu) do N2 (Azot) i O2 (tlen)
Umożliwiają utlenienie CO (tlenku węgla) do mniej szkodliwych CO2 (dwutlenek węgla)
Umożliwiają utlenianie HC (niespalone węglowodory) do CO2 (dwutlenku węgla) i H2O (woda)

Trójdrogowe przetwornice zostały użyte w systemach kontroli emisji spalin w Ameryce Północnej i wielu innych krajach od 1981 roku.

Trójstronny bez powietrza wykorzystuje zaawansowaną chemię katalizatora w celu magazynowania i uwalniania O2 w połączeniu z systemem monitorowania i sterowania O2.

Ten system wykorzystuje jeden lub więcej czujników O2 w celu oscylowania mieszanki paliwowej pomiędzy ubogimi i bogatymi warunkami. Oscylacja ta, w połączeniu z przechowywaniem i uwalnianiem O2 na powierzchni katalizatora, pozwala na optymalną redukcję wszystkich trzech emisji.

Trójdrogowe przetwornice są używane w połączeniu z systemami diagnostycznymi OBDII w dzisiejszych pojazdach. Ten system alarmuje kierowcę, gdy konwerter nie działa z maksymalną wydajnością.
Dlaczego katalizator nie działa

PRZEMYSŁOWE, MELUJĄCE LUB ZŁÓŻONYCH KONWERTERÓW

Każda awaria powodująca niezwykle wysoki poziom HC lub CO (w połączeniu z wysokim poziomem O2), aby wejść do przetwornika, znacznie zwiększy jego temperaturę.

Potencjalne przyczyny wysokich odczytów HC mogą obejmować:
Nieszczęścia
Nierównowaga cylindra AFR
Nadmierne obciążenie silnika lub pojazdu
   - System dostarczania paliwa lub jakość paliwa
   - Słabe (zużyte) czujniki O2
   - Nadmierne ciśnienie wsteczne
   - Niska kompresja
Słaba iskra lub słaby zapłon

UWAGA: Temperatury przekraczające 870ºC mogą uszkodzić katalizator, bez widocznych oznak topnieniaPODŁOŻONYCH POWŁOK / OLEJU

Zatrucie katalizatora występuje, gdy konwerter jest narażony na emisję substancji zawierających substancje, które otaczają powierzchnie robocze, otaczając katalizator do punktu, z którym nie może się stykać - i poddać obróbce - spalinom.

Potencjalnymi przyczynami powleczenia lub kontaminacji substratem mogą być:
Nadmierne gromadzenie się węgla w spalinach
Wycieki chłodziwa wewnętrznego (uszczelka głowicy / wlotu)
Użycie niezawierających konwertera uszczelek uszczelniających
Nadmierne zużycie oleju (olej opałowy)
Niewłaściwe paliwa lub dodatki (E85, olej napędowy)


USZKODZENIA MECHANICZNE

Główną przyczyną uszkodzeń konstrukcyjnych są szczątki drogowe uderzające w konwerter. Zwykle na tarczy przetwornika widoczne są pewne dowody uderzenia.

Inne warunki, które mogą powodować uszkodzenie konstrukcji:
Korozja
Szok termiczny
Metalowe zmęczenie
Złamania stresu
Odcięte wątki czujnika O2
Uszkodzenie przewodu rurowego
Usterka przewodu powietrznego